برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

» مشاهده

امتیازکاربر: 232 / تعداد عکسهای کاربر: 6
از اول راه تا پایان مراسم داشتیم عکس می گرفتیم ولی انگار یه حسی میگفت مستند هاتون کامل نشده...تا اینکه حاج آقا دست در دست پسرش داشتن راه میرفتن!(طلبه ها موجودات فرازمینی نیستن،اونام از مردمن،از جنس مردم!(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان_تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد
هنوز امتیازی داده نشده
برچسب ها: از اول راه تا پایان مراسم داشتیم عکس می گرفتیم ولی انگار یه حسی میگفت مستند هاتون کامل نشده...تا اینکه حاج آقا دست در دست پسرش داشتن راه میرفتن!(طلبه ها موجودات فرازمینی نیستن،اونام از مردمن،از جنس مردم!(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان_تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد

هنوز نظری داده نشده