برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

» مشاهده

امتیازکاربر: 232 / تعداد عکسهای کاربر: 6
داشتن نقاشی می کشیدن رفتم بالای سرشون گفتم آقایون اجازه هست عکس بگیرم؟!گفتن می خوای چیکارشون کنی؟!گفتم می خوام مستند جمع کنم!گفتن پخشش نکنی ها!یه لبخند زدم و گفتم اتفاقا عکس شماهارو باید پخش کرد...#پسران_انقلاب (شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد
هنوز امتیازی داده نشده
برچسب ها: داشتن نقاشی می کشیدن رفتم بالای سرشون گفتم آقایون اجازه هست عکس بگیرم؟!گفتن می خوای چیکارشون کنی؟!گفتم می خوام مستند جمع کنم!گفتن پخشش نکنی ها!یه لبخند زدم و گفتم اتفاقا عکس شماهارو باید پخش کرد...#پسران_انقلاب (شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد

هنوز نظری داده نشده