برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

» مشاهده

امتیازکاربر: 232 / تعداد عکسهای کاربر: 6
تا دیدم عکس حضرت آقارو تو بغلش گرفته رفتم پیشش گفتم سلام خوبی؟!اسمت چیه؟!گفت زهرام بهش گفتم چه اسم قشنگی داری!دوست داری یه مصاحبه کوچولو ازت بگیرم؟گفت نه روم نمیشه!گفتم خب یه لبخند بزن تا یه عکس بگیرم!(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد
هنوز امتیازی داده نشده
برچسب ها: تا دیدم عکس حضرت آقارو تو بغلش گرفته رفتم پیشش گفتم سلام خوبی؟!اسمت چیه؟!گفت زهرام بهش گفتم چه اسم قشنگی داری!دوست داری یه مصاحبه کوچولو ازت بگیرم؟گفت نه روم نمیشه!گفتم خب یه لبخند بزن تا یه عکس بگیرم!(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد

هنوز نظری داده نشده