برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

» مشاهده

امتیازکاربر: 232 / تعداد عکسهای کاربر: 6
♡کنیز حضرت مادر♡: قبل تر ها 13 آبان که میشد بادکنک هامو به چوب میبستم...پرچم روی صورتم می کشیدم و راهی مدرسه میشدم????برام حکم ی اردو رو داشت با بچه ها خوش بودیم تو راه...حکم یه شعار دادن و از درس و کتاب و مدرسه فرار کردن رو داشت...اما حالا 13 آبان برام فرق داره،13 آبان یعنی روز من...یعنی روز امثال من که آینده کشور از آن ماست...13 آبان یعنی من آماده تر از قبل ایستاده ام و فریاد هیهات من ذله سر می دهم و برای کشورم از جان و دل می گذارم...13 آبان یعنی راه دانش آموزان و دانشجوان را ادامه می دهم که اسناد رشته رشته شدی لانه جاسوسی آمریکا را شب تا صبح کنار هم چسباندند و ثابت کردند آنها هدفشان در این خاک جاسوسیست...13 آبان یعنی من می توانم✌(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد
هنوز امتیازی داده نشده
برچسب ها: ♡کنیز حضرت مادر♡: قبل تر ها 13 آبان که میشد بادکنک هامو به چوب میبستم...پرچم روی صورتم می کشیدم و راهی مدرسه میشدم????برام حکم ی اردو رو داشت با بچه ها خوش بودیم تو راه...حکم یه شعار دادن و از درس و کتاب و مدرسه فرار کردن رو داشت...اما حالا 13 آبان برام فرق داره،13 آبان یعنی روز من...یعنی روز امثال من که آینده کشور از آن ماست...13 آبان یعنی من آماده تر از قبل ایستاده ام و فریاد هیهات من ذله سر می دهم و برای کشورم از جان و دل می گذارم...13 آبان یعنی راه دانش آموزان و دانشجوان را ادامه می دهم که اسناد رشته رشته شدی لانه جاسوسی آمریکا را شب تا صبح کنار هم چسباندند و ثابت کردند آنها هدفشان در این خاک جاسوسیست...13 آبان یعنی من می توانم✌(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد

هنوز نظری داده نشده