برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

» مشاهده

امتیازکاربر: 232 / تعداد عکسهای کاربر: 6
داشتن رد میشدن گفتم آقایون میتونم یه عکس ازتون بگیرم؟!چهار نفر بودن یکیشون رفت...گفتم شمام بیا عکس بگیر دوستاش بهش گفتن مگه بچه ی ترامپی که نمیای عکس بگیری؟!گفتم نه ما از بچه ترامپ عکس نمی گیریم فقط از بچه های انقلاب عکس می گیریم شمام بچه های انقلابید نه بچه ترامپ(اگه دوس نداره خب عکس نگیره)(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد
هنوز امتیازی داده نشده
برچسب ها: داشتن رد میشدن گفتم آقایون میتونم یه عکس ازتون بگیرم؟!چهار نفر بودن یکیشون رفت...گفتم شمام بیا عکس بگیر دوستاش بهش گفتن مگه بچه ی ترامپی که نمیای عکس بگیری؟!گفتم نه ما از بچه ترامپ عکس نمی گیریم فقط از بچه های انقلاب عکس می گیریم شمام بچه های انقلابید نه بچه ترامپ(اگه دوس نداره خب عکس نگیره)(شهرستان قیروکارزین_دبیرستان تربیت) #مافراموش نخواهیم کرد

هنوز نظری داده نشده